„Na silnici jsou hrboly, což není pro průjezd aut ani kolemjdoucí bezpečné. S vozidly to mlátí ze strany na stranu," poukazovala Věra Zieglerová. „Kromě toho z kopce dolů je od hotelu většina řidičů spustí rychleji, takže jedou nejméně sedmdesátkou namísto požadované padesátky. To doprovází strašný randál," líčila a vyslovila požadavek svůj i sousedů: „Jestli se nepodaří silnici brzo opravit, alespoň chceme, aby se v úseku výrazně snížila rychlost. Když v zimě praskla v lokalitě voda a kvůli tomu na čas došlo ke snížení rychlosti, byla to pohoda," konstatovala.

„Celý dopravní průtah Holoubkovem, tedy nejen od jeho středu směrem na Mýto, nenechává řadu lidí lhostejnými. Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic (SÚS), jež spadá pod krajský úřad, by-chom proto rádi zrekonstruovali průtah obcí kompletně. Ani druhá část vozovky totiž není v pořádku," sdělil starosta Lukáš Fišer.

Více přímo v Deníku.