Zápisy do prvních tříd jsou v popředí zájmu mnohých rodičů. Pozitivní zjiš- tění přinášejí také pro malotřídní školy okresu, a to výhled na uspokojivý počet žáků.

Holoubkov: Předškoláčci zápis absolvovali minulé úterý. „Přišlo k němu šestnáct dětí a víme ještě, že se do obce stěhuje další rodina s budoucím prváčkem. I když do konce května lze požádat o odklad školní docházky, je už jasné, že první třída bude naplněná. Systém pěti tříd, ke kterému jsme se po dlouhé době vrátili tento rok, bude tedy zachovaný," sdělila ředitelka Iveta Vodičková. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu dětí už museli otevřít i druhé oddělení družiny a pokud jde o mateřinku, s níž je základní škola spojená, má plnou kapacitu. „Zájem možnosti jednoznačně přesahuje, což je už příslibem naplněnosti školy v dalších letech," podotkla ředitelka.

Ejpovice: Výsledky zápisu jsou jasné. „Dostavilo se sedm dětí a všechny ho úspěšně absolvovaly. Jeden předškoláček ještě kvůli nemoci přijde dodatečně," sdělila ředitelka Eva Manclová. Pro příští rok by tak vlastně měli zůstat u stejného počtu školáků jako letos, tedy nejspíše u 36. Zatím jsou rozdělení do dvou tříd tak, že v první se učí 15 prvňáčků a druháků, v další pak 21 třeťáků, čtvrťáků a páťáků.

Veselá: Spokojení jsou podle ředitelky Dany Pavlovské i ve Veselé. Zápis tam naplánovali na čtvrtek a vědí, že získají nejméně deset nových žáků. Velice zajímavé rovněž je, že mezi nimi budou troje (!) dvojčata. Dvoutřídní systém však škola hodlá zachovat i nadále. Stejně jako nyní by byli zřejmě dohromady prváci s druháky a další osazenstvo budou patrně tvořit žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Cheznovice: Ředitel ZŠ Jan Musílek sdělil Deníku, že zápis stanovili na 28. ledna. „Počítáme, že by se mohlo dostavit sedm budoucích prvňáčků. Momentálně máme ve škole dvě běžné třídy a jednu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami," informoval. Na uspořádání se od září nic nezmění. Jestli budou pospolu žáci 3. a 4.,ročníku a naproti tomu zase 1., 2. a 5. ročníku, zatím stanovené není. Do Mlečic a Volduch, kde je zápis později, a také do Kařeza se vypravíme příště.