„Ve 14.30 hodin jsme přivítali osm našich nejmladších dětí, které se narodily v loňském roce,“ informovala nás Dagmar Kořánová, předsedkyně sociálně zdravotního výboru. Jmenovitě se jednalo o Barboru Beranovou, Štěpána Brandtnera, Jakuba Černého, Marii Divišovou, Antonína Fialu, Adélu Humlovou, Františka Karas a Jana Nováka.

O šedesát minut později dorazilo do zasedací místnosti dalších sedm dětiček. Do pamětní knihy se postupně zapsali rodiče Lucase Brejchy, Johanky Janouškové, Jakuba Jarolíma, Robina Pura, Jiřího Rejzka, Karolíny Suché a Marie Štamberové.

Oběma skupinám se s nacvičeným programem představily děti z tamní mateřské školky.

S ukončením vítání občánků se ovšem zasedací místnost nevyprázdnila. Na řadu totiž přišlo slavnostní ocenění dárců krve. „V půl páté odpoledne byli pozváni dlouholetí dárci, kteří absolvovali 50, 60 a 70 odběrů této vzácné tekutiny,“ pokračovala Dagmar Kořánová. Jednalo se o Ladislava Königsmarka, Františka Kotvu, Jindřicha Maxu, Jiřího Nezbedu a Jaroslava Nováka.

S kulturním programem se tentokrát představily děti ze školní družiny Základní a Mateřské školy Holoubkov.