Finanční spoluúčast obce bude činit 833 tisíc Kč. „V následujících deseti měsících tak dojde k rozšíření budovy DPS o další čtyři plně bezbariérové byty na celkových sedmnáct. K budově bude přistavěn osobní výtah a dojde k celkové výměně původní střešní krytiny,“ uvedl místostarosta Lukáš Fišer.

Holoubkov získal budovu bývalého státního archivu do svého majetku bezúplatným převodem od ministerstva financí v roce 1998. Tehdejší zastupitelstvo rozhodlo, že objekt využije k přestavbě na dům s pečovatelskou službou, který byl zkolaudován a uveden do užívání v roce 2002. Od té doby je kapacita DPS plně využita a v pořadníku jsou stále evidováni další zájemci.

„V roce 2008 jsem zastupitelstvu obce poprvé navrhl zrealizovat dostavbu DPS o čtyři nové byty ve stávajících půdních prostorech a přístavbu výtahu, který by vedl ze suterénu až k novým půdním bytům. Ve spolupráci s původním projektantem přestavby DPS Petrem Černým z Rokycan jsme připravili projekt pro stavební povolení. Dále bylo nutné na krajském úřadě zaregistrovat terénní pečovatelskou službu podle zákona o sociálních službách a nakonec jsme podali žádost do 3. výzvy ROP Jihozápad. V této výzvě jsme neuspěli, proto jsme loni žádost podali znovu a celá téměř dvouletá snaha byla korunována úspěchem. Z hlediska výše dotace se jedná o nejvyšší získanou dotaci pro naši obec za poslední léta,“ pochlubil se Fišer.