Cílem kluků a děvčat není tentokrát výlet zaměřený na poznávání krajiny, i když ani o to nepřijdou, ale hlavním bodem programu je intenzivní kurz angličtiny.

Vzdělávání v cizím jazyce vzali v holoubkovské malotřídce zgruntu. Systematickou výuku angličtiny odstartoval vlastně zisk dotace na multimediální učebnu. „Když jsem se před třemi roky ujala vedení školy, už fungovala," konstatovala ředitelka Iveta Vodičková. „Mohli jsme tedy hned navázat tím, že s výukou angličtiny jsme začali už od první třídy. Na to letos navázal další dotační program a zavedli jsme metodu CLIL, díky níž tu působila i rodilá mluvčí. Pod označením se skrývá zejména skutečnost, že i v běžných předmětech se výuka odehrávala v angličtině. Vzhledem k tomu všichni učitelé, tedy i neangličtináři získali šedesátihodinový kurz vzdělávání v tomto jazyce," informovala ředitelka. O stupínek výš v proanglickém tažení je posunul zisk další dotace. Zajistila škole intenzivní čtrnáctidenní vzdělávání dvou učitelek v cizině a hlavně týdenní pobyt dětí v Easthorne, kam se právě chystají.

„Místo se nachází kousek od Londýna. Dopoledne budou naší žáci trávit anglicky vedenou výukou ve škole. Poté mají v plánu výlety do zajíma- vých míst v okolí, včetně Londýna, aby poznaly i reálie," sdělila ředitelka Vodičková.

Do Británie v neděli zamíří třicítka kluků a děvčátek z pátých a čtvrtých tříd školy, které doplní mladší kolegové ze třetí třídy. Dozvěděli jsme se, že všichni už jsou hodně natěšení a zvědaví na nové poměry. Při vyučování už si prohlížejí místa, která navštíví, a procvičují si dotazy, aby se uměli zeptat na to, co je bude zajímat. Filip Hašek konstatoval: „Kufr ještě nemám úplně sbalený kufr, ale zato i doma s rodiči procvičujeme slovíčka. Myslím, že se domluvím. Z angličtiny jsem měl jedničku a docela mi jde." Na Británii, včetně ježdění vpravo, je už zvědavý. „Já se také moc těší," přidal se Jakub Jarolím. Nejvíc na prohlídku Tower Bridge a na Big Ben. Ale i na cestu hlavně na trajekt. Jsem také zvědavý na London Eye velké kolo. Moje mamka každý rok v Anglii navštěvuje kamarádku. O všem, co tam je, mi pak povídá." Jana Černá, maminka třeťačky Elišky, uvedla, že doma už balí. „Zavedli jsme i deníček, kam si Eliška bude zapisovat zážitky. Víc se také učí angličtinu. Přes veškeré její nadšení mám trochu strach. Tak daleko od nás nikdy sama nebyla, ale věřím učitelům, že se o ni postarají, a kdyby se jí stýskalo, tak ji i utěší. Mají navzájem moc hezký vztah. Když mluvím s ostatními rodiči, všichni jsme z akce nadšení."

Zmíněný vzdělávací pobyt žáků v Anglii ale pro tento školní rok ani zdaleka není špičkou snažení. Holoubkovská škola se stala jednou ze dvou v republice, které byly zapojené do pilotního projektu Erasmus +. Zaměřený je na prvostupňové děti a další školy budou teprve přibývat. „Projekt je trojstupňový. Do konce letoška naváží spolupráci učitelé, potom začne on-line spolupráce dětí a nakonec vycestují do Holandska (tamní naopak), kde se budou v angličtině podílet na vyučování," informovala ředitelka.