Covidová doba uvěznila děti doma u počítačů, ale distanční forma učení vůbec nemusí být nudná. Lék na to servírují třeba v ZŠ Holoubkov. Motivují kluky a děvčátka k různým akcím nejen při vyučování, ale zábavnou formou propojují i školu s domovem a také žáčka s fyzicky vzdálenými kamarády. „Společné hraní teď nejvíc chybí,“ svěřili se školáci.

Menší děti nevydrží při počítačové on-line výuce dlouho věnovat pozornost jen přímé práci s pedagogem, oživením je proto týmová práce. V Holoubkově například v počítačovém prostředí vytvořili různé virtuální učebny. Učitel tam posílá svěřence po skupinkách, aby v nich spolu krátkodobě plnili zadané úkoly. Děti se proto musí pustit do vzájemných živých konferencí a hledat cesty ke spolupráci. Navazují tím další kontakty z očí do očí. I když v on-line prostředí a na dálku – jsou v tom spolu a baví je to. „Je to hned veselejší,“ potvrdila páťačka Anička Novotná. Nejde ale jen o krátkodobé cíle, on-line týmově pracují i na dlouhodobějších projektech.

Barevný týden

Jinou formou oživení jsou výzvy. V poslední době to byl třeba Barevný týden. Učitelé rozhodli, že není důvod, aby se za současné situace oblíbená akce nekonala. Každý den tak školáci trávili výuku v oblečeních a doplňcích jiné barvy. Často se i stylizovali do nějaké postavičky, kterou se snažili ostatní uhádnout. Jeden chtěl trumfnout druhého a odlišnost si užívali. S chutí pak plnili i barevně zaměřené úkoly. „V prvouce jsme podle další výzvy natáčeli tvoření optických klamů a kouzel. Podělili jsme se také s úspěchy ohledně pěstování rostlin ze semínek,“ vypočítávali například třeťáci. Žáci ZŠ účelově využívají i geocaching. Nejen ke hře s uschováváním – či naopak vyhledáváním – drobných ´pokladů´ podle GPS. Se souřadnicemi pracují více, převádění vlastivědy do praxe a zároveň posilování tělesné zdatnosti teď posiluje také kresba obrazců do sdílené mapy. Děti si představí libovolný veliký obrazec, jehož liniemi procházejí. Tak ho jakoby do sdílené mapy za pomoci aplikace zakreslují vlastními kroky. Sami jsou tou malující tužkou a ostatní se vydávají podle souřadnic na výlet v jejich šlépějích individuálně.

To jsem ale šašek

K oživení on-line výuky přispěla také výzva pod heslem: To jsem ale šašek. Úkolem bylo natočit pro spolužáky kratičké zábavné video. Už zmiňovaná Anička se s kamarády ještě podělila o novou zajímavou aplikaci. „Převlékla jsem se za šášu, maminka mě patřičně nalíčila a já se vyfotila. Aplikace mi umožnila fotku takhle rozpohybovat. Podívejte,“ ukazovala. „Obdobné pokusy dětí, s nimiž se pak svěřovaly, nebraly skoro konce,“ prozradila třídní učitelka. Dokonce i jí samotnou děti přeměnily, a to v pěveckou hvězdu notující známý hit.

Pedagogové se shodují, že s upevňováním znalostí v hlavách dětí bude ještě spousta práce. Ovšem – už i nejmladší generace se díky nynější praxi pozvolna stává přeborníkem v ovládání počítačů.