Jednalo se o zážitkové aktivity v rámci projektu Systematická Inkluze – společná cesta k úspěchu!
Cílem akce bylo prohloubit spolupráci rodičů, dětí a školy a podpořit inkluzivní prostředí, které překonává bariéry při vzdělávání.

Adventní dílny probíhaly naráz v pěti učebnách a s dětmi si přišlo vyrobit vánoční dekorace více než šedesát rodičů a prarodičů. Všichni účastníci si pak domů odnášeli nazdobené perníčky, adventní svícny, vánoční věnce a jiné dekorace.

Další aktivitou, jež se těšila velkému zájmu všech přítomných, se stalo seznámení s moderními deskovými hrami. Posléze už došlo i k zápolení v nich.