Řidiči budou mít nadále průjezd Holoubkovem ztížený, jih obce a cesta přes něj dále do okresu zůstává odříznutá. Platí objízdná trasa. Důvodem je oprava mostu za hrází rybníka.

Prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kterou zadala Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje. Podle vysoutěžené ceny se jedná o akci za 11 milionů a 62 tisíc. Zčásti se na úpravě finančně spolupodílí i obec. „Chtěli jsme, aby lidé mohli na most bez obav vstupovat, a proto žádali, aby přes jeho těleso vedl chodník. Podle propočtů by nás akce měla vyjít na 471 tisíc," uvedl starosta Lukáš Fišer.

Zhotovitelem díla se stala firma HABAU. Vrchní část komunikace, tedy celou mostovku až k železobetonovým nosníkům, snesli. Po kontrole a opravě opěr mělo přijít na řadu pokládání nové spřažené železobetonové desky. „Součástí se stane i konzole pro vytvoření chodníku, který bude visutý a umístěný po pravé straně (směrem od centra)," sdělila za SÚS Jana Mrázová.

Úplná uzavírka silničního mostu na komunikaci III/2341 za hrází Holoubkovského rybníka se předpokládala do 30. října. Pak ji měla vystřídat už jen částečná, kdy do 30. listopadu bude v provozu vždy jeden jízdní pruh.

„Při opravě mostu došlo ovšem ke skutečnosti, kterou projektant ani zhotovitel nemohl předpokládat," konstatovala Mrázová. „Po odbourání závěrných zdí bylo zjištěno, že na straně opěry směrem na Hůrky nebyla stávající závěrná zídka ve správné poloze na opěře, ale ležela na konci prefabrikovaných nosníků. Ty jsou však nyní zhruba o 20 až 40 centimetrů delší, než je zabetonovaná nová deska mostovky. Umístění dilatací ale musí respektovat skutečný ko- nec nosníků. Znamená to, že desku je třeba dobetonovat do úrovně jejich konců. Teprve pak lze vybudovat závěrnou zídku," vysvětlovala Mrázová. 

Pokračování na straně tři, úterního vydání Rokycanského deníku.