Kvůli urychlení procesu při objednání pacientů jsou od všech stávajících klientů nutné základní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, pojišťovna, telefon). Výstupem budou zdravotní karty pacientů.

Zmíněné údaje lze nahlásit v sídle úřadu nebo v radnické lékárně.