Jejím zástupcem je Jaromír Nevlud, jednatelkou Věra Huzinec Čiková a členy výboru se stali Jana Sedláčková, Eva Šmolíková, Miloš Mužík a Jakub Brodecký. Kromě toho účastníci úterní valné hromady schválili složení revizní komise. Tvoří ji Věra Syrová, Jarmila Nová a Milada Přibylová.

Významným bodem usnesení je rovněž souhlas základny TJ s odloučením tenisového oddílu. Veškeré závazky jsou přitom vyrovnané! Výbor jednoty má nyní za úkol konsolidovat TJ v nových podmínkách a v co nejkratší době. Dále musí s městem uzavřít nájemní smlouvu o využívání tělocvičny, gymnastického sálu a prostor pro divadelní spolek.

Ve zprávě o činnosti za rok 2017 zaznělo množství dat a informací. V TJ je sdruženo 315 členů a funkcionáři se orientovali především na převod majetku. S tím úzce souvisí fungování jednotlivých složek (gymnastika, všestrannost, divadlo, tenis). Jednání nebyla jednoduchá. Obnášela mimo jiné znalecké posudky účetní i tržní hodnoty, odhad nákladů při rekonstrukci sokolovny, atd. Jde mimochodem o majetek v hodnotě 47 milionů korun (z toho tenisové dvorce a areál v Alejích byl ohodnocen na 12 milionů). Nad objektem v centru Rokycan navíc stojí zátěž ve formě havarijního stavu stropu nad sálem, části poškozené střechy a v silách TJ Sokol ani ČOS nebylo možné opravy realizovat z vlastních zdrojů! Po 115 letech od otevření sokolovny tak jednota 1. března letošního roku definitivně přišla o svůj majetek.

Chod TJ Sokol bude teď realizovaný v pozměněném prostředí. Bez majetku, jen s příspěvky a možnými dotacemi. Navíc se základna snižuje o tenisty, kteří budou bílý sport provozovat na pronajatých dvorcích. Přesto má nový výbor na startu dostatečnou finanční rezervu. Přes veškeré komplikace byla činnost TJ zisková, přestože scházely příjmy z využití velkého sálu. Právě hospodaření v černých číslech je příslibem i do budoucna.