„Oboru krejčí/ krejčová hrozí totiž zánik. Krajská hospodářská komora ho proto zařadila do svého projektu Aktivní motivace žáků = jistota pro budoucnost technických oborů,“ sdělil Petr Kůs, který je za okresní komoru garantem dění.

V rámci projektu se i v ZŠ Osek uskutečnila beseda se specialistkou pro výběr povolání. Zúčastnilo se jí 15 žaček z deváté a osmé třídy. Zájemkyně si vyzkoušely některé techniky práce s látkou a dozvěděly se, co by je v případě zvolení oboru čekalo.

Podobnou besedou, ale se specialistou pro obor zemědělství, absolvovala také patnáctka žáků ze Stupna. Navíc prošli krátkým testem, v němž si ověřili svoje znalosti z oboru.