Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) reagoval na útok hlodavců mimořádnými opatřeními. „Doporučili jsme zemědělcům agrotechnická opatření, zbavení polí výdrolu z plodin a využití berliček pro dravce,“ uvedla mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková. Po určitých peripetiích mohli plošně aplikovat přípravky na ochranu rostlin například v Kladrubské, a.s. na severu Rokycanska. „Přineslo to užitek, ale hlodavci škodí dál. Objevili se prakticky ve všech našich lokalitách,“ sdělil agronom Petr Pšenička.

Inspektoři v terénu zjistili začátkem roku 2021 pokles počtu hrabošů ve zmíněných regionech. Nicméně v místech, kde jich bylo v lednu méně, byl v průběhu března a dubna zaznamenáván opětovný nárůst. „Na Rokycansku se jednalo o 21 pozemků se škodlivým výskytem. Z toho v případě kalamitních výskytů šlo o osm ploch. Na severu Plzeňska registrujeme 15 pozemků se škodlivým výskytem, přičemž začátkem března se jednalo o jedno místo kalamitní,“ dodala Kršková.

U většiny takových výskytů se jednalo o pozemky s trvalými travními porosty. Pouze v menší míře o plochy oseté řepkou olejkou, ozimou pšenicí a ozimým ječmenem. Aktuálně není monitorován hraboš v řepce ozimé. Není totiž možné provést objektivní odpočet hrabošů v zapojeném a vzrostlém porostu. V nejbližších dnech bude obdobná situace v ozimech a monitoring hraboše se přesune do jařin.

Pracovníci ústavu od začátku roku 2021 obdrželi za okresy Rokycany a Plzeň – sever jen oznámení aplikací do nor v dávce do dvou kilogramů na hektar. Žádost o aplikaci rozhozem nebyla do května evidována. Oznámit použití rodenticidu je přitom jednou ze zákonných povinností, kterou musí zemědělci splnit.