„Bylo třeba posekat trávu, vyčistit říční koryto u základny, ale také vykopat odpadovou jámu, vybílit torzo mlýna, připravit sklady a podobně,“ sdělila hlavní vedoucí tábora a zároveň Pionýrské skupiny Hrádek Vlasta Vasková. Na první běh by mělo dorazit zhruba 130 účastníků, na druhý asi stovka.