Příjmy činí 30 milionů a 750 tisíc korun, výdaje 33 milionů a 321 tisíc Kč. „Rozpočet je schodkový, kryt bude z přebytku minulých let,“ uvedl k záležitosti starosta Jaroslav Perlík. V průběhu roku by ale mělo dojít ke změně. Zatím totiž Hrádek nedostal z Evropských fondů vyúčtování peněz na schválenou a provedenou opravu školy.

Z nového rozpočtu představitelé Hrádku pro letošek počítají s nejvyššími výdaji na školství. „Oblast má stejně jako v předešlých letech prioritu. Tentokrát jsme pro ni vyčlenili devět a půl milionu korun,“ informoval Perlík.

Pro místní hospodářství vyhradili 4,5 milionu, určených pro byty, údržbu zeleně, městský rozhlas a komunální služby. Z dalších kapitol se například čtyři miliony budou čerpat na životní prostředí a vodní hospodářství. Z těchto peněz si velkou sumu vyžádá i provoz sběrného dvora a hlavně svoz odpadů. Město předpokládá, že je bude dotovat 2, 8 milionu.

Na kulturu – knihovnu, kulturní dům, dům dětí, letní kino a dechovku se počítá skoro s 2,9 milionu. Vedle toho silnice, chodníky a příspěvky na dopravní obslužnost spolknou 2,1 milionu.

„Na nic velkého nezbude,“ jsou posmutnělí Hrádečtí. Vidina opravy koupaliště i dalšího musí zatím stranou. Rozpočet byl ale bez problémů schválený. Zastupitelé také vzali na vědomí výsledek auditu hospodaření za rok 2008, je bez závad.