Nový rok je tady, ale definitivní plány akcí pro letošek jsou v obcích na různé úrovni přijímání. Většinou se totiž zatím jede podle rozpočtového provizoria a obě skutečnosti spolu úzce souvisejí.

Mezi místa, kde však už mají poměrně jasno o dalším dění, patří Hrádek.„Určitě se pustíme do druhé etapy rekonstrukce čistírny odpadních vod. Očekáváme, že nás přijde zhruba na pět milionů a její zahájení předpokládáme v květnu," sdělil starosta Jaroslav Perlík. Skoro s milionem a 300 tisíci počítají také na nový vodovod v Hutnické ulici. Tady ovšem ještě záleží na faktu, zda se Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje pro letošek podaří úpravu komunikace zařadit do plánu svých oprav. Teprve potom by se Hrádečtí přidali s vodovodem.

Naproti tomu už jasná je urgentní výměna kotlů v budovách, které město vlastní. Jedná se o školu, školku, objekt pečovatelské služby, Dům dětí a mládeže, budovu úřadu, jenž by se měl letos také zateplovat, a hasičskou zbrojnici. „Kotle jsou staré, všude slouží nejméně sedmnáct let. Jsem rád, že zpracování projektů na jejich výměnu už máme zadané," sdělil Perlík.

Pokud jde o Dům dětí a mládeže, tam se letos počítá také s výměnou oken. Hrádečtí na akci vyčlení 170 tisíc ze svého rozpočtu a rádi by s ní začali v první polovině roku.

Kromě dvou uvedených změn, jichž se má dočkat úřad města, mají místní v plánu ještě další. Pomýšlejí na vybudování výtahu a žádost o dotaci směřují Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. „Rádi bychom, aby co nejdříve spojil přízemí s prvním patrem. Pro starší lidi je velkým problémem dostávat se při vyřizování záležitostí do úřadu," vysvětloval starosta.

Celkově by se budova měla dočkat ještě jedné změny. Tentokrát se jedná o pivnici, jež se nachází v části kulturního domu. Požadavky už zástupci města projednali s projektantkou a tento měsíc by měla začít zpracovávat studii.

pokračování na str. 3 úterního vydání Rokycanského deníku.