Akademie ČOS - Rokycany
Sokolové z Rokycanska sklízeli ovace