Účastníci zhodnotí první rok činnosti spolku a schválí plán činnosti na letošní rok.

Už od 14 hodin budou vybírány členské příspěvky a bude možné se na některé z akcí pro letošní rok přihlásit. Výbor klubu připravil i překvapení, které v plánu činnosti uvedeno není. Vítáni jsou i případní zájemci o členství.