close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in

Vznikla roku 1939 a o dvacet let později k jejímu vybavení přibyla moštárna, rekonstruovaná roku 1986. „Právě zpracování jablek v oblíbený nápoj patří k pilířům naší podzimní činnosti,“ pochlubil se předseda ZO Josef Matoušek. Má dokonale zmapovaná období, kdy pěstitelům zbyly oči pro pláč (z poslední doby to byly letopočty 2017 nebo 2019), ale také časy, při nichž sehraný tým nevěděl kam dřív skočit. „Před devíti lety to bylo bezmála čtyřicet tun jablek a o něco nižší úroda se týká roku 2018,“ zapátral Matoušek v kronice.

V nedávno skončeném roce 2020 dorazilo s jablky 145 zákazníků, kteří dovezli necelých pět tun voňavých jablek. Začínalo se 12. září včetně výstavky zeleniny a ovoce. Zahrádkáři přes protikoronavirová opatření pozvali zájemce ještě na předvánoční setkání, což se setkalo s mimořádným ohlasem. A šéf zařízení Miroslav Veselý tu nabízel vlastnoručně zhotovené ptačí budky.

Základní organizace má k dnešku 44 členů, přičemž ve smutném roce 2020 čtyři přátelé zemřeli. Činnost byla pochopitelně ochromena kvůli epidemickým opatřením, ale i tak toho stihli dobrovolníci hodně. „Sázeli jsme tulipány, úzce spolupracovali s pionýry i včelaři a spoluobčanům radili jak sázet, stříhat nebo naroubovat stromky,“ vypočítával předseda loňské aktivity. Nezapomněl přitom poděkovat starostce Marcele Sobotkové a členům zastupitelstva, neboť loňská injekce 45 tisíc korun byla největší v historii organizace. Na podzim stihli cestovatelé výlet do Jilemnice a do diskutovaného Čapího hnízda na Benešovsku.

Letos toho chtějí zahrádkáři stihnout hodně. Výstavy, nákup technologií a důležitým úkolem je pro ně omlazení členské základny.