Využije toho i město Hrádek. Objekt restauračního zařízení U Džbánku, odkoupil z obavy místních, aby tam nevznikla ubytovna pro přistěhovalce z ciziny. Nyní ho chce přestavět právě na sociální obydlí pro dříve narozené spoluobčany. „Byty budou malometrážní a postavit jich zatím hodláme osm,“ sdělil starosta Jaroslav Perlík. Jejich počet se bude odvíjet od plochy, jíž stanoví až nová výzva.

„Každopádně půjde o velkou investici, proto čekáme, až teď bude vyhlášený dotační titul, abychom si mohli o peníze zažádat,“ dodal. Projekt už má město hotový, ale jakmile bude vyhlášená výzva, o finance požádat zatím ještě nemůže. Chybí mu totiž stále změna územního plánu. „Už přes rok se na něm dělá. Teď je třeba zapracovat ještě připomínky k navržené změně a zodpovídající architekt ne-má na starosti samozřejmě jen Hrádek,“ podotkl nevesele Perlík. Objekt je stále vedený jako restaurace. Změnit užívací právo bude možné až po schválení územního plánu.

Celkové stavební náklady akce jsou odhadované na deset milionů. Výši podílu, vkládaného městem, ale ukáže až zveřejnění dotačních podmínek. Dozvěděli jsme se rovněž, že zájem o byty už občané projevují. „Dokud ale nezačneme stavět, nechceme dělat nějaký pořadník,“ uzavřel Perlík.