Těm odrostlejším je určené školení pro instruktory (24. a 25. února). Kromě toho pokračuje nábor do oddílu Klubíčko. Od února ho lze doplnit maminkami a dětmi do tří let. Pravidelné schůzky jsou ve středu od 9.30 do 11.30 v DDM s vedoucí Janou Janíčkovou (776 371 434).

Několika fotografiemi se vracíme k výročnímu zasedání skupiny. „Uskutečnilo se 19. ledna a zúčastnilo se padesát našich členů, společně se starostkou a místostarostkou města. Všem za loňský rok patří velký dík za dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží v Hrádku, Příkosicích a Hůrkách,“ zdůraznila vedoucí Vlasta Vasková.