Zároveň svolali informativní schůzi pro veřejnost, na kterou sice mnoho lidí nepřišlo, přesto se dá očekávat vlna reakcí. Územní plán je totiž v Hrádku citlivé téma.

Připomínkovat ho zřejmě budou majitelé pozemků, kterých se dotklo zrušení průmyslové zóny. Ta v původním plánu byla. Na základě petice občanů ale nechalo město plán předělat. Než bude platný, zakázalo průmyslovou výstavbu opatřením obecné povahy, stejně jako v případě hrozby vzniku ubytoven.

Občany Hrádku, kteří jsou proti průmyslové zóně, ale i její zastánce, teď zajímá, kdy bude plán platný a jaké jsou termíny pro připomínkování. Místní podnikatel J. M. tu chce vybudovat stavebniny a už má požádáno o vydání územního rozhodnutí.
Hrádek vyvěsil nový plán na úřední desku 25. května. Běží třicetidenní lhůta k uplatnění stanovisek dotčených orgánů, ale reagovat už může i veřejnost. Následovat bude veřejné projednávání územního plánu a sedm dní na připomínky veřejnosti.