Májku začnou mladí vztyčovat v 17 hodin a už v 17,30 začne komise zapisovat čarodějnice všeho druhu pro velký rej.

Soutěž o titul čarodějnice Kanimůra 2009 zahájí 18. hodina. Pro všechny závodnice pořadatelé – komise mládeže při MěÚ, sbor dobrovolných hasičů a občanské sdružení Pionýr – připravili drobné odměny.

V 19 hodin je na děti pamatováno s pohoštěním, které věnuje starosta města.

Dospělí si zase více přijdou na své večer. Od 20 hodin je v restauraci Beton plánované posezení s grilováním. A ne jen tak ledajaké – tentokrát při zpěvu skupiny Tuláci.