Byl vybudován park pod parkovištěm za zastávkou včetně spojovacího chodníku. Byly kompletně opraveny komunikace na Bouchalce a na Dlouhé louce.
Opraveny komunikace v Okružní ulici, vybudována nová komunikace za OD a provedena běžná oprava výtluků a ostatních komunikací.
Byl zpracován projekt pro vydání územního rozhodnutí a projekt pro vydání stavebního povolení na podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu na rekonstrukci místní komunikace v Dlouhé ulici.

Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na zimní údržbu komunikací a čištění kanálových vpustí.
V příštím volebním období bude potřeba zahájit postupnou opravu některých chodníků a komunikací, které byl provedeny v letech 1991-1992 a kterým již povrch dosluhuje.

V oblasti dopravy je třeba kvitovat významná zlepšení dopravní obslužnosti včetně zavedení taktové železniční dopravy. Ke zvýhodnění cenových tarifů pro naše občany vyjíždějících do škol a za prací pomůže zařazení našeho města do integrovaného dopravního systému kraje, které se nám podařilo vyjednat od roku 2011.