Havarijní stav koruny hráze, po níž vede komunikace, se snaží obecní úřad vyřešit už řadu let. Nakonec dal záležitost k soudu a jednání se vedla až do loňska. „Vloni byla kauza stažena s tím, že stavba hráze a komunikace jsou neoddělitelné a je třeba se domluvit,“ sdělila náměstkyně Správy a údržby silnic Rokycany Jana Mrázová.

„Dohoda zní, že vlastník hráze umožní rozšíření komunikace a SÚS za Plzeňský kraj bude rozšíření financovat. Potom stavbu předá vlastníkovi rybníka a každý už se bude starat o svůj díl. To znamená on o hráz a SÚS o těleso komunikace,“ dodala.

Vlastníkem rybníka se mezitím v průběhu doby stala společnost Holoubkovský rybník. Za ni nám Zdeňka Zítková potvrdila: „Spory nikam nevedly, spolupracujeme a vycházíme si vstříc. Kromě jiného jsme se dohodli, že my zpevníme dno u hráze, oni se postarají o její korunu, kde pak vznikne chodník a silnice. Až bude vše hotovo, pak necháme dílo zaměřit a vyjasnit vlastnické uspořádání.“

Od jara je vodní dílo kvůli špatnému stavu vypuštěné. Hrozilo zatopení okolí. Cílem je vytvořit nové odtokové zařízení a přesunout ho z hlavní hráze na vedlejší. Nutné také je rybník odbahnit. Tím vším se už zabývali projektanti hydrohospodáři. Silniční projektanti zase záležitostí hráze i s tělesem komunikace a předpokládané ceny by měly být známé v říjnu.

Osud akce bude dále závislý na penězích. I v případě, že by majtel rybníka hned nezískal dotaci na jeho celé odbahnění a úpravy, je tu podle silničářů šance, jak pokračovat. Teoreticky by prozatím stačilo nějak zbavit bahna část podél hráze. „Pokud Holoubkovský rybník, s.r.o., na kompromisní řešení sežene peníze, mohla by se oprava hráze zahájit příští rok. Jinak se bude muset čekat na přiznání dotace,“ míní Mrázová.

„Vodohospodářský projekt už má majitel rybníka zpracovaný a o dotaci zažádal,“ doplnil starosta obce Miroslav Vild. Uvedl také, že na hrázi zatím platí omezení jízdy, protože část její koruny, směrem od rybníka, se rozpadá. Proto mu její stav dělá starosti.