„Já takovou druhou věc v regionu neznám,“ řekla ředitelka Deníku.

 „Kolem stáří této piety vznikly dohady. Podstavec je barokní, ale zastávám variantu, že samo sousoší je starší, než se původně předpokládalo. Přikláním se k datování jeho vzniku do první třetiny sedmnáctého století. Musíme ale ještě hledat další potvrzení v archivech,“ sdělila ředitelka.

Odborného ošetření díla se za ateliér Art Kodiak ujal sochař a restaurátor Jiří Fiala. „Odvedl výbornou práci, jakou si tato v rámci celého kraje jedinečná socha zasloužila,“ hodnotila Jana Cinkeová, která má památky Rokycanska na starosti.

Jedná se o jedno z nejstarších pískovcových děl umístěných v exteriéru, a navíc je výjimečné svou polychromií, tedy barevnou úpravou povrchu dotvářející účinek. „Radnická pieta je jednou z mála skulptur vůbec, kde se barevnost dochovala natolik, že ji bylo možné obnovit v plném rozsahu,“ objasnila Cinkeová.

O to se, stejně jako o nápravy škod vzniklých zubem času a o celkové sanování díla, postaral právě Fiala. Všemu předcházely podrobné průzkumy. „Nejtěžší bylo zvolit postup, který by co nejméně poškodil původní autentické prvky. Retuše musela být obzvláště citlivě provedená,“ sdělil restaurátor.
Pieta už tedy zase střeží hráz. „Předělali jsme i celý základ, ale původní cihly se vrátily na své místo,“ informoval hlavní technik ateliéru Martin Prokůpek. Kolem podstavce přibudou ještě pískovcové stupně.

Na místě je už i nový baldachýn. „Zvolili jsme měděný, patinovaný. Výsledek je i po řemeslné stránce velmi pěkný. Nahradil asi deset let staré, ale příliš se nehodící zastřešení,“ upozornila Cinkeová. „Myšlenka ochranné stříšky byla dobrá, ale vzhledem k jejímu malému dosahu stékající voda vymývala barvy,“ vysvětloval Fiala. Sousoší už zdobí i obnovený kříž. Památkáři také odsouhlasili, že kolem podstavce s pietou vznikne ohrádka. Protože původně tam nebyla, nová kovotepecká práce vzniká ve střízlivějším duchu 19. století.