„Nejprve jsme museli vytvořit program pro CNC (poz.: počítačem řízené stroje), ten jsme vytiskli a odevzdávali. Na jeho základě teď obrábíme součástku," uvedl v rámci prověřování Václav Košař z oboru mechanik seřizovač. „Z velké části jde nyní o ověření, jestli máme program dobře nastavený. Případné chyby musíme korigovat přímo na místě," objasňoval Luboš Vaňourek. „Důležité je také správné nastavení nástrojů. V tomto případě hodně záleží na zvyku a zručnosti, základní postup seřizování se už více méně opakuje," mínil Tomáš Vonásek." „Napsat program bylo asi nejtěžší," podotkl Luboš. „Sice jsme jeho vytváření pro podobné součástky trénovali, ale teď jsme museli postupovat úplně sami. Seřídit nástroje bylo pak už lehčí," zvažoval Tomáš.

Hlavní úkol kluků se stalo vytvoření programu v řídícím systému stroje, a to na soustružení i frézování. Následovalo zhotovení zadaného výrobku na CNC obráběcích strojích, a to soustružením i frézováním.

„Program jsme hodnotili samostatně, soustružení a frézování také. Při ních šlo přede- vším o precizní seřízení nástrojů, aby se dosáhlo požado- vané přesnosti. Každý obrobek jsme následně důkladně pro- měřovali," sdělil učitel odbor- ného výcviku Karel Veselý.

Všechny dosažené body se nakonec sčítaly, na jedničku jich bylo třeba nashromáždit 430 až 400. Naproti tomu, aby žák uspěl aspoň na dostatečnou, musel jich nasbírat 240. Jinak ho čeká v září oprava. „Výsledky se žáci dozvěděli hned po absolvování praktic- ké maturitní zkoušky, jeden z chlapců ji bude opakovat," sdělil zástupce ředitele Miroslav Zítek. Přičítá to zejména faktu, že v závěru roku, kdy se nejvíce procvičuje, student ve škole chyběl.