Ačkoli podle svých slov u soudu pracuje celý život, rozhodovat o vině či nevině pro ni není snadné. „Přemýšlím o tom i doma. Záleží samozřejmě na důkazech a na osobním svědectví. Ani rejstřík ještě neznamená, že ten člověk musí být vinen,“ říká Kučerová, která má ale dnes podle své zkušenosti o něco snadnější roli než jejích dalších jednatřicet kolegů, kteří také mohou jako přísedící zasedat v senátech soudu v Rokycanech. V čem je její role lehčí?

„Tady je pro to pochopení. některé kolegy ale zaměstnavatelé neradi uvolňují, protože jejich práce zůstane stát. Kvůli vytížení v zaměstnání loni několik přísedících skončilo,“ konstatuje Kučerová s tím, že sbor by potřeboval omladit. Podle předsedy soudu Radovana Hronka je ostatně věkový průměr rokycanských přísedících 61 let. „Nejmladší má 42 let, nejstarší 77 let,“ říká Hronek.

Mladší lidé, kteří mohou mít podle zákona stejně jako ostatní přísedící až dvacet zasedání ročně, se ale do této práce zřejmě nehrnou. Důvodem mohou být i náhrady, vyplácené podle vyhlášky. „Jsou symbolické. Prestiži funkce by odpovídala vyšší náhrada. Přísedící mají ale nárok jen na 150 korun na den. Za hodinu i za desetihodinové jednání. Od Nového roku, kdy se z této částky odvádí i zdravotní pojištění, jim z toho zbyde 118 korun,“ popisuje Hronek s tím, že pokud zaměstnavatel požaduje náhradu mzdy přísedícího, tato se vyplácí zaměstnavateli.

Lépe na tom podle předsedy nejsou ani podnikatelé, kteří funkci přísedícího přijmou. „Mají nárok na 80 korun za hodinu až 680 korun za den,“ říká Hronek.

Kandidáty na přísedící pro Okresní soud v Rokycanech navrhují členové obecních zastupitelstev v jeho obvodu. „Já se k nim ještě vyjadřuji. Přísedící musí být státním občanem České republiky, s trvalým pobytem v obvodu zastupitelstva, jímž je volen. Musí být způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, nejméně třicetiletý a jeho zkušenosti a morální vlastnosti musejí být zárukou, že bude svoji funkci vykonávat řádně. S ustanovením do funkce musí souhlasit a musí mít negativní lustrační osvědčení,“ popisuje Hronek s tím, že řada zastupitelstev nabídnutou možnost doporučit některého občana do funkce nevyužije.

„Často nikoho nenajdou. Pak oslovíme obce, které nabízejí víc lidí,“ dodává předseda soudu, v jehož rozhodování, stejně jako v případě krajských soudů, mohou svoji roli sehrát životní zkušenosti laických soudců.