Při březnové valné hromadě klubu důchodců, který sdružuje seniory ze sloučeného celku – tedy včetně částí Střapole a Sedlecka – a navíc ještě sousedních Smědčic, o tom zazněla podrobnější informace. Ke svému předsevzetí se připojili i letos. Na kostní dřeň mezi sebou vybrali 1177 korun.

„Za tuhle podporu bych jim chtěl velmi poděkovat. Stejně tak ale i za další činnost, která je skutečně rozmanitá. Naši dříve narození spoluobčané jsou velmi aktivní. Plní vlastní program a zúčastňují se i dění v obci,“ chválil starosta Pavel Čechura.⋌