Konkrétně se jedná o Czech Point, Plzeňskou kartu a ověřování dokumentů. Omezení se týká dneška (13 až 17 hodin), čtvrtka (13.30 až 17) a soboty (mezi 8. a 14. hodinou).