Už přes půl roku se totiž mohou klienti k přepážce objednat prostřednictvím internetu. Do dnešního dne využilo tento způsob téměř devět stovek lidí.

„Systém jsme uvedli do provozu 12. září loňského roku. Iniciátorem byli pracovníci úseku registru vozidel a registru řidičů a hlavně vedoucí odboru dopravy Jaromír Kalčík,“ informoval Petr Stašek z odboru dopravy. „Zavedením systému došlo k odstranění kumulace velkého počtu klientů na začátek pracovní doby úřadu. Lidé teď mají možnost přizpůsobit návštěvu úřadu svému časovému harmonogramu. Navíc čekací doba u registru řidičů se snížila v průměru na osm minut, v registru vozidel na devět minut,“ vyjmenoval nejvýraznější změny.

Kromě internetového objednávání vznikla i informační přepážka pro klienty. „Zavedení informační přepážky odboru dopravy je podle našeho názoru nepostradatelnou součástí nejen internetového objednávání, ale i celé koncepce práce a přístupu ke klientům registru řidičů a vozidel. Návštěvníci zde dostanou odborné odpovědi na jejich otázky a hlavně jim pracovník pomůže vyplnit potřebné formuláře a nemusí se jejich doplňováním nebo přepisováním zabývat ostatní pracovníci na odbavovacích přepážkách registru vozidel a řidičů. Významně se tím zkrátila odbavovací doba klientů a tím i doba čekací. Nemluvě o citlivějším přístupu,“ uvedl Petr Stašek. Činnost této přepážky rovněž odstranila marné čekání klientů v případě chybějících podkladů pro vyřízení jejich žádosti.

Ohlasy na novou službu jsou v drtivé většině kladné. „Obchoduji s auty a díky tomu, že se můžu objednat na určitou dobu, už nemusím tady v čekárně trávit hodiny. Hrozně mi to ušetří čas,“ chválil systém jeden z častých klientů. Stejného názoru byl i Jindřich Kreidl z Rokycan. „Je to dobré. Když jsem si byl loni přihlásit motocykl, strávil jsem tu skoro tři hodiny. Teď jsem byl ten starý převést, zároveň jsem přihlásil nový a dohromady to trvalo dvanáct minut.“

Vlastní průzkum provedli i pracovníci odboru dopravy. „Z celkového počtu 455 respondentů jich bylo nespokojeno šestnáct a za nadbytečnou ji považovalo sedm z nich,“ seseznámil nás Stašek s výsledky ankety.

Systém, který včetně hardwaru i softwarového vybavení vyšel na 97 tisíc korun, funguje téměř bez problémů. „Vyskytly se zpočátku drobné technické potíže, avšak nic, s čím by si zaměstnanci města ve spolupráci s dodavatelskou firmou nedokázali poradit. Se zneužitím systému jsme se zatím nesetkali. O teoretické možnosti a způsobu víme, hlídáme je a v případě, že by tato situace nastala, jsme schopni tomuto zabránit,“ dodal Petr Stašek.