Ovšem firmu podnikajícího soukromníka Zdeňka Smejkala staršího, který v prosinci loňského roku smlouvu s Rokycany vypověděl, nahradila obchodní společnost Inzula Rokycany, s. r. o., Zdeňka Smejkala mladšího.

Mandátní smlouva o zajištění správy nemovitostí mezi městem a fyzickou oso- bou Zdeňkem Smejkalem – Inzula byla uzavřená v roce 1998. Důvodem jejího vypovězení se, jak Deníku Smejkal potvrdil, stal záměr ukončení činnosti a odchodu do důchodu. Tehdy podle jeho slov syn v činnosti pokračovat nechtěl. Město se o tom dozvědělo vloni před Vánoci. Lednem začala běžet šestiměsíční výpovědní lhůta a Rokycany se pustily do hledání nového správce. „Po zpracování zadávací dokumentace a textu nové příkazní smlouvy k zajištění správy nemovitých věcí rada v únoru schválila vypsání veřejné zakázky,“ sdělil místostarosta Jan Šašek. Nabídka ale nepřišla. Po projednání možností rada rozhodla o opětovném zveřejnění zakázky s termínem do 15. června. „Tentokrát přišla jediná,“ dodal místo-starosta. Cena za správu bytu byla ale z pohledu města vysoká, rada proto zadávací řízení zrušila. Stanovila, že na omezenou dobu – od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 bude uzavřená příkazní smlouva se společností Smejkala mladšího, a to za obdobných finančních podmínek. Pro mluvily i zkušenosti, firma převzala zaměstnance po předchozím správci. Pro nájemníky se tedy nyní v podstatě nic nemění, služby jsou téměř totožné. Odborům města ale přibude práce.