Město Rokycany ve spolupráci s městským architektem Štěpánem Kubíčkem vyhlásilo v březnu 2023 otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh veřejné budovy Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan.

Cílem je nalézt nejvhodnější architektonický návrh pro umístění nové tělocvičny, školní kuchyně a školní jídelny pro základní školy T. G. Masaryka a ulice Míru. Nová budova by měla zároveň v odpoledních hodinách sloužit široké veřejnosti. Uzávěrka prvního kola architektonické soutěže proběhla v první polovině června.

Berounka u Nižboru
Vodácké léto na Berounce. Jak na jezy, kde se dobře najíst a kam na nocleh

„V pátek 16. června zasedala porota architektonické soutěže na stavbu tělocvičny a školní kuchyně s jídelnou pro základní školy ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru v centru města Rokycan. O soutěž byl mezi architekty značný zájem, účastníci zaslali v prvním kole 20 anonymních soutěžních návrhů. Po celodenním jednání vybrala porota pět nejlepších návrhů postupujících do druhého kola soutěže. Termín odevzdání finálních návrhů je 11. září 2023, kdy se porota ve stejném složení opět sejde a definitivně rozhodne o vítězném návrhu,“ sdělil architekt Štěpán Kubíček.

„Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 m2. Primárně bude areál sloužit pro provoz obou nedalekých základních škol, kdy nám chybí sportovní zázemí pro naše žáky. Dlouhodobě v Rokycanech řešíme nevyhovující a kapacitně nedostatečné prostory pro tělovýchovu. Nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude tělocvična přístupná také sportující veřejnosti, především sokolu a dalším spolkům a kroužkům,“ uvedl starosta města Tomáš Rada.

Rekonstrukce, ilustrační foto
Most v Dobřívě je do listopadu zavřený. Přinášíme kompletní přehled, kudy jet

„Odhadované stavební náklady jsou vyčísleny na 190 milionů korun bez DPH. Nová tělocvična a jídelna by mohla stát do roku 2026. Součástí stavby nové tělocvičny a jídelny je také kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru našeho města, v rámci původní gotické urbanistické struktury, která je vyhlášena městskou památkovou zónou,“ vysvětlil Jiří Sýkora, místostarosta Rokycan.