Půjde o veřejnou oponenturu záměru, který vyplynul z prázdninové diskuse členů a přátel sboru v Perninku. „Uvědomili jsme si, že nám není lhostejná rostoucí vlna agresivity a násilí ve světě i u nás, ani stále klesající respekt k jakékoli odlišnosti, k životu a majetku druhých. Vnímáme, že politici ztrácejí kontakt s realitou, společnost prožívá krizi hodnot a ptáme se, co s tím lze i v měřítku malého města udělat“, uvedl Petr Neumann, místokurátor sboru a ředitel střediska Diakonie v Rokycanech. „Záměrem projektu je, aby budoucí generace na Rokycansku považovala za normální tradiční křesťanské hodnoty, jako například žít pravdivě, soucítit, respektovat, odpouštět, atd. Hledáme možnosti, jak je vhodným způsobem veřejnosti nabídnout,“ doplnil Radovan Jirka, člen staršovstva. Projekt se v těchto dnech finalizuje, hledá spolupracovníky i realizační tým a formuluje konkrétní kroky.