Žižkovi se postupně podařilo ovládnout kláštery v Chotěšově a Kladrubech i dobýt pevný hrad Švamberk (Krasíkov). V těchto strategických opěrných bodech zanechával Žižka poměrně silné posádky. Vojsko krále Zikmunda, které se do kraje přesunulo a mělo sílu několika tisíc mužů, ostře útočilo na husitské obránce kláštera v Kladrubech. K tomu na počátku února navíc vypršelo i dojednané příměří mezi Žižkou a jeho dalším silným protivníkem Oldřichem II. z Rožmberka. Jan Žižka potřeboval pro další postup k obléhání Plzně a zastavení Zikmunda u Kladrub nutně posily. Posily se rozhodla poskytnout Praha, a to přibližně sedm tisíc bojovníků v 320 vozech.

close Středověké hradby v Rokycanech info Zdroj: Radek CINKE zoom_in Středověké hradby v Rokycanech Oddíly Pražanů a Jana Žižky se kolem 8.února spojily u Dobříše, přes Hořovice a Žebrák se tato armáda vydala směrem do Západních Čech. Ani Rokycany nezůstaly válečné vřavy ušetřeny.

Pravděpodobně ve dnech 10.-12. února 1421 se toto vojsko ocitlo u hradeb Rokycan a pod slibem nenásilí byli husité bez boje vpuštěni do bran města. O tom, co se dělo dál, nás již informuje dobový kronikář Vavřinec z Březové: „Táboři, ačkoli je v Rokycanech mírumilovně přijali, hanebně pobořili klášter s oltáři (bývalý klášter Augustiniánů kanovníků v místech dnešního Děkanství a Muzea Bohuslava Horáka), ukrutně oloupili obyvatele o majetek a zajavše jednoho z kněží, nelidsky ho na témž místě upálili, způsobivše městu přemnoho škod, odtáhli všichni k Plzni.“

Žižkovi se Plzeň dobýt nepodařilo, ale celou zemi ještě čekaly dlouhé a vysilující roky válek.

Radek CINKE