Navíc jsou na ní nebezpečná místa, o čemž svědčí řada nehod, i tragických. Stavbu v roce 1999 navrhl jako veřejně prospěšnou záležitost mikroregion Radnicko a později ji za stavbu tohoto druhu skutečně krajský úřad přijal.

„Plánovaná přeložka silnice svou přímostí zkrátí vzdálenost a samozřejmě čas dojezdu, a tím umožní lepší kontakt severního Rokycanska s centrem. Navíc odstraní i některá nebezpečná místa,“ potvrdil krajský radní pro dopravu Miroslav Jaroš. Dokumentace pro územní řízení se zpracovává, před koncem roku by měla být hotová.

Podle Jaroše firma vyhotovující projekt už připravila i podklady pro jednání s vlastníky pozemků. Přestože stavba má začít na jaře roku 2010 a skončit v roce 2011, průtahů se podle Jaroše lidé, jež už přípravě akce věnovali spoustu času a energie, trochu obávají. Trasa dlouhá 5,5 kilometru, která přijde asi na 200 milionů, by – vzhledem k ohlášenému přiškrcování toku evropských peněz – jinak mohla zůstat jen snem.

Přeložka silnice počítá s novým napojením Litohlav, kam je, vzhledem k absenci chodníku, zejména pěší spojení zvláště nebezpečné. Kvůli překonání komunikace se uvažuje i o lávce pro pěší a cyklisty. Podobně tomu je také v Oseku, kde se projekt má vypořádat s „nehodovou“ křižovatkou u sokolovny. Stala se ale i problémovým místem projektu. „Nesouhlas s prodejem části svého pozemku vyslovili dva majitelé. Sokolové a jedna z rodin. Jí jsme nabídli i výměnu, ale neuspěli. Tím jsme se ocitli tak trochu ve slepé uličce,“ uvedl starosta Jaroslav Peroutka.

V současnosti se zvažují tři varianty řešení. „Sokolové nechtěli objezd s průměrem 34 metrů, že by mohl poškodit statiku jejich budovy a znehodnotit studnu. V případě zmíněné rodiny by zase část okružní křižovatky vedla blízko jejich vchodu,“ dodal Peroutka. Protože nehody na stávající křižovatce ale jsou, už tam i dva lidé přišli o život, obec dál apeluje na vlastníky pozemku, aby prodali.

„Víte, ono jedno souvisí s druhým. Jsme pro průjezd, ale s menším průměrem – 25 metrů,“ sdělil starosta TJ Sokol Osek Jaroslav Hlůžek. „Proti velkému průměru objezdu jsme i proto, že by usnadnil masový průjezd nákladní dopravy do Duwenbecku a Borgersu přes Osek. Víme, jaké problémy s tím mají Volduchy,“ vysvětloval a dodal: „Máme za to, že kvůli nákladní dopravě je třeba více sil věnovat uskutečnění druhého dálničního sjezdu u Svojkovic,“ tlumočil názor sokolů. Vlastníky pozemků už si sezvali také v Litohlavech. „Zatím vyčkávají na přímá jednání,“ sdělila místostarostka Šárka Pražská.

„Jinak obec záměr vítá, vyřešil by se tím i hustý provoz směrem na Osek po úzké silnici, pro takovou frekvenci neprojektované. Každopádně bychom ale chtěli, aby se součástí stavby stal i chodník a cyklostezka. Důležité budou nejen pro nás, Litohlavské,“ míní.