Na několika fotografiích můžete vidětpráci žáků různých oborů.