Informace, která se objevila na sociálních sítích, okamžitě vyvolala řetězové a v drtivé většině negativní reakce. Zjišťovali jsme podrobnosti.

„Skutečnost je taková, že město už téměř deset let připravuje společně s Plzeňským krajem rozsáhlou rekonstrukci zmiňovaných komunikací. Její součástí je sice i vznik nových parkovacích míst, ale také rozsáhlá výsadba zeleně. Pokud by k rekonstrukci ulic nedošlo, zmizí z některých úseků časem stromy úplně,“ zdůraznil starosta Václav Kočí. Některé dřeviny dožívají, jiné jsou ve špatném stavu anebo jejich koruny zasahují do průjezdních profilů. V současné době je ale nelze nahradit novými kvůli ochranným pásmům podzemního vedení inženýrských sítí (například telefonních) Budou se právě při rekonstrukci překládat, aby vznikl prostor pro novou alej.

V plánu není pokácení všech stromů a rozhodně ne bez náhrady. Radnice má platná povolení na kácení stromů a samotný projekt řeší dlouhá léta.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Pak se musí uvolnit peníze z rozpočtu města i kraje a nejdřív příští rok začne stavba. “Hledáme kompromis mezi parkovacími místy, po nichž lidé volají a zachováním zelených ploch. „Výsadba, která je v plánu, bude jednou z nejrozsáhlejších. V Jiráskově ulici plánujeme nově umístit asi sedmdesát lip,“ doplnil starosta.

Detailní návrh uvažuje doslova s každým stromem v centru města. Například od Střelnice k Heroldům má být pokáceno všech osm kulovitých javorů (považovaných za nevhodný kultivar), ale nahradí je třináct lip, další čtyři stromy před Rumpoldem a možná i dva u Fritzovy pumpy. Pokračuje se od prodejny potravin k ulici Bojovníků za svobodu. Z osmi lip přežijí údajně čtyři (u soudu) a vysázeno tu bude osmnáct nováčků.

Pokud jde o trasu z ul. Bojovníků za svobodu ke kruhovému objezdu u Billy, je za likvidaci osm nynějších lip po levé straně v plánu 27 vysazených stromů. Na pravé straně (před parkovištěm u sokolovny) pak zůstane netknutý zelený pás se všemi dřevinami (dvě vzrostlé lípy, dva jilmy, javor, zapojený porost zejména zeravů, keře).

Ilustrační foto.
Skládka získá novou váhu