V době od 9.55 hodin do 12.30 hodin budou moci zájemci navštívit vyučovací hodiny v jednotlivých třídách a odpoledne od 14 do 18 hodin je připravena prohlídka školy.

Děti si na připravených stanovištích zábavnou formou ověří svoje schopnosti a dovednosti v oblasti smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, zrakové i sluchové paměti, obratnosti, apod. Rodiče si mohou pohovořit s pedagogy, seznámit se s učebním programem školy i s nabídkou volnočasových aktivit a dalších služeb, které škola rodičům i jejich dětem nabízí.

Ilustrační foto
Rokycanský slavíček oslovil 33 umělců