Mezi nimi je i 177 prvňáčků, kteří byli dokonce poklepem meče pasovaní do řádu čtenářského.
„Na 28. března chystáme slavnostní uvedení nejmlad-ších ´čtenářů´- holčiček a kloučků od batolat do předškolního věku, kteří u nás s maminkami navštěvují rodinný klub,“ pochlubila se ředitelka knihovny Jana Aubrechtová a pyšně zdůraznila ještě jeden zajímavý údaj: „Za letošek už jsme zaznamenali osmapadesát tisíc výpůjček.“

Na pondělek 19. března knihovna jako dárek čtenářům chystá besedu se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem na téma Labyrint záhad – Největší tajemství Čech, Moravy a Slezska. Začne ve 14 hodin v Zeleném domě na Masarykově náměstí. (Další beseda je posunutá na duben, 23, 4., a přijede Zdeňka Ortová.)

Pokud by vás udivilo, že v půjčovně knih teď najdete třeba i pšenici, je to tím, že začala fungovat Semínkovna. Jedná se o systém sdílení osiva čtenáři – tedy vezmi si, dej. „Dvě kila nasáčkovaného zrní, určeného na zelenou velikonoční dekoraci, už máme skoro rozebraná,“ usmívala se Aubrechtová.

Příští pátek a sobota budou v dětském oddělení ve znamení akce Noc s Andersenem. Kromě čtení, her a soutěží se počítá i s přespáním v zařízení.

Na závěr jsme byli upozornění na číslo 243. Tolik lidí v průměru za každý den minulého roku potřebovalo služby knihovny.