Gymnázium a SOŠ Rokycany je vyhledávanou vzdělávací institucí v regionu. Léta nabízí pevný vědomostní základ pro žáky gymnaziálních oborů, ekonomického lycea i informačních technologií. „V letošním školním roce čeká maturitní zkouška první studenty International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Škola tak bude mít první absolventy mezinárodně uznávaného oboru,“ upozorňuje za pedagogy Monika Drechslerová.

Vedení školy i učitelé jsou si však vědomi, že jejich svěřenci budou v budoucnu žít v proměnlivém a komplikovaném světě, který prověří jejich osobní vyspělost, kultivovanost, ochotu neustále na sobě pracovat a zdokonalovat se. Škola proto nabízí širokou paletu programů zaměřených na osobnostní a sociální rozvoj, kariérní poradenství a podporu talentů.

Osobnostní a sociální rozvoj je jednou z priorit školy a v aktuálním vzdělávacím plánu má pevné místo. S nabídkou účasti při rozmanitých kurzech a aktivitách, které pomáhají budovat přiměřenou sebedůvěru, komunikační dovednosti a schopnost řešit konflikty. „Ve škole působí kariérní poradce. Jeho úkolem je pomáhat studentům, aby si uvědomili své silné stránky, rozvíjeli svůj potenciál a cíleně plánovali budoucí profesní rozvoj. Poskytuje detailní informace o různých studijních oborech, o podmínkách přijímacích zkoušek na vysoké školy," dodává Drechslerová. Střední škola se také snaží podporovat talentované žáky, a to v celé řadě oborů – ve vědě, sportu či moderních technologiích.

Oslavy 140 let SDH Strašice.
Hasičům ze Strašic je 140 let. Získali nový prapor

Od letošního školního roku uvedené aktivity koordinuje personálně posílené Školní poradenské centrum. Počítá se také se zapojením školy do souvisejících regionálních programů. Příkladem může být projekt Smart Akcelerátor organizovaný Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Je zaměřen na vyhledávání a podporu talentovaných studentů, a to zejména v oblasti přírodních a technických věd.