Stavba bude zahájená v pondělí 18. září a po etapách potrvá do 16. listopadu. Po celou dobu stavby bude zrušené podélné parkování v Havlíčkově ulici! Příjezd na velké parkoviště u Žďáru bude možné při I. etapě prací ulicí Komenského, okolo školy TGM. Město žádá občany o sledování a respektování přechodného dopravního značení.