Pod vedením mistrů Dity a Václava Kounovských přítomní pilovali základy waltzu, tanga, valčíku a dalších standardních tanců, došlo ale i na latinsko-americké. Dvanácté- ho přibudou k základu nové figury. Zájemci se od 20 hodin mohou přidat.