V tomto týdnu se dodělávají technické záležitosti, připojování na elektrorozvod a podobně.
„Jsme rozlehlá obec, ale zatím byla pouze její část napojená na kanalizaci gravitační. Ve zbytku není potřebná spádovost terénu, jedinou možností se tak stala kanalizace tlaková, za využití přečerpávací stanice,” sdělila starostka Jarmila Vaňourková.

Vzhledem k tomu, že se Kamenný Újezd rychle rozrůstá a noví obyvatelé stejně jako starousedlíci o rozšíření kanalizace usilovali, obec se do akce pustila. Z předpokládané ceny 19 milionů a 521 tisíc jim Ministerstvo zemědělství ČR přiznalo dotaci 11 521 000 korun. Zbytek musí obec uhradit ze svého. Protože celý obnos k dispozici nebyl, zčásti akci hradí prostřednictvím půjčky. Od banky si Kamennoújezdští vzali překlenovací úvěr ve výši 3 800 000 Kč. „Vzhledem k finanční situaci nás velice potěšila třistaosmdesátitisícová dotace od Evropské investiční banky,” informovala Vaňourková. Milion a devět set tisíc na výstavbu části kanalizace přislíbil také krajský úřad, věc je ale zatím v jednání.

Stavba má dohromady čtyři větve o celkové délce 6, 5 kilometru a počítá se také se zhotovením 117 přípojek. Momentálně se dokončuje první ze čtyř částí. Zahrnuje oblast za pilou, v Loužku, okolí Pemy a pokračování směrem na Rokycany. Splašky odtud povedou do čističky okresního města. „Do Vánoc by měla být větev zkolaudovaná a rádi bychom ji předali do předčasného užívání,” uvedla starostka. Proto je spěch i na úplné dokončení už zmiňované přečerpávací stanice. Sem by měly v budoucnu směřovat také splašky ze středu obce. Dořešení jeho odkanalizování však přinese až příští rok.

Vytvoření centra domovní přípojky, včetně čerpadla, projekt hradí. Výstavba odboček k jednotlivým stavením a další náležitosti už jsou věcí jejich majitelů. „Až na malé výjimky občané zavedení kanalizace vítají, stupňoval se totiž problém s odváděním splašků,” řekl nám Jindřich Fait. „Pro mě i další z místních,” dodal, „bude asi zásadní, co přinese budoucnost. Jestli se nový způsob ukáže finančně výhodnější než dosavadní občasné vyvážení kalů. Zda ho nutné zavedení poplatků za stočné a jiné náležitosti neprodraží,” vysvětloval.