„Zateplena byla fasáda budovy, vybudováno moderní ekologické vytápění, přístavba bezbariérového výtahu i sálu,“ vypočítává starostka Jarmila Vaňourková. Nové jsou rozvody vody, elektřiny, sociální zařízení ve všech patrech a byla opravena část podkroví. Nyní se finišuje poslední etapou (rekonstrukce sálu). Tento projekt by nemohl být realizován bez úvěru a z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje.

KRAJSKÁ INJEKCE

Kromě toho kraj loni pomohl s opravou střechy obecní stodoly a obvodového zdiva. „ A jsem ráda, že naší obci se po víceletém úsilí podařila realizovat další etapu kanalizace s pomocí prostředků z ministerstva zemědělství a kraje. Druhá a třetí fáze bude dokončena v roce 2022,“ připomíná starostka.

Loni se uskutečnila rekonstrukce komunikace v části obce ve Dvoře, a to z dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Dále byly opraveny dvě místní cesty za Pilou. „Výstavba vodovodu a zokruhování na Rafandě s napojením více než patnácti nemovitostí, to byl další splněný úkol,“ dodává Vaňourková.

VELKÁ VODA HROZÍ

Začala také jedna z významných investic. Obec připravuje projekt pro územní rozhodnutí Protipovodňové opatření přírodě blízké na řece Klabavě v Kamenném Újezdu. Projekt je zatím v plenkách, ale optimisté věří v jeho úspěšnou realizaci.

Byla dokončena změna č. 1 územního plánu obce a pro občany z řad zahrádkářů jsou pořízeny kompostéry pro biologicky rozložitelný odpad.

Hasiči využívají dopravní vůz Fiat Ducato pro zásahovou jednotku SDH. Slavnostní předání se konalo v prosinci 2020 za účasti krajské radní Marcely Krejsové.

POZEMKY PRO STAVAŘE

V letošním roce obec zakoupila několik pozemků pro plánovanou výstavbu. Nyní je na řadě územní architektonická studie a zasíťování pozemků, které přispějí pro rozvoj Kamenného Újezdu.

Do této oblasti patří i činnost spolků. Letos se uskutečnil Kameňácký utopenec a soutěž mladých hasičů Plamen 2021. Dvakrát vyrazili zájemci na přírodní promítání Kina na kolečkách.

CHYSTÁ SE HŘIŠTĚ

Pokud jde o zajištění služeb, nemohou si lidé v Kamenném Újezdu stěžovat na veřejnou dopravu. Kromě té autobusové vede obcí i železniční trať, na důležitější trasy do Plzně nebo do Prahy se přestupuje v Rokycanech. Prodejna smíšeného zboží nepatří sice k největším, ovšem funguje tři dny v týdnu.

V současné době se připravuje sportovní projekt. Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště s budovou pro další aktivity na bývalém sokolském hřišti. V plánu je dokončení stavebních úprav stodoly a nádvoří u úřadu.

V okolí Kamenného Újezdu nechybí ani místa, která přitahují výletníky. Lákadlem je rozhledna na Kotli, popřípadě se lze v obci domluvit na prohlídku kovárny pana Michálka, kde můžete spatřit mnoho původních kovářských nástrojů. Posezení poblíž Klabavy pak nabízí pěším i cyklistům restaurace Pod Jasanem nebo na cyklostezce minipivovar Loužek. A krásné výšlapy přírodou i plno hub poskytne nedaleký vrch Žďár.