Diskutovali o smlouvě s energetickou společností, o vodovodu na Rafandě nebo poskytnutí účelové dotace na kanalizaci. Řešený byla rovněž harmonogram opravy úřadu.