Dnes zástupci města předávají vítězům soutěže staveniště a druhá etapa výstavby kanalizace v Radnicích může začít.

Prakticky však jde pro mnohé o hlavní dění, protože tato část teprve rozkopá město. V té předchozí, zahájené na podzim roku 2013 (přičemž její hlavní výstavba spadla do minulého roku a celek má být dokončený příští měsíc), se jednalo o budování centrální čistírny odpadních vod a hlavní trasu přívodu na ni v délce 3,5 km. Čistírna už je v chodu, napojené jsou na ni bytové domy města zhruba se třemi stovkami obyvatel.

„Realizace první etapy byla vyčíslená na třicet devět milionů korun. Polovinu obnosu jsme dostali formou dotace od Ministerstva zemědělství ČR a pěti miliony nám přispěl Plzeňský kraj. Zbytek financuje město, na to jsme si vzali úvěr," sdělil starosta Jan Altman.

Poku jde o druhou etapu, ta bude z dotačních prostředků hrazená ze 70 procent, a to díky injekci prostředků od Státního fondu životního prostředí. Další část peněz poputuje z městské kasy, v rozpočtu se na kanalizaci pro letošek počítá s deseti miliony. Celkové finanční náklady se předpokládají ve výši 53 milionů. „Část opět budeme muset řešit formou úvěru, ale ještě jednáme s krajem o možnosti finanční výpomoci," vysvětlil starosta.

Dnešní předání staveniště se vlastně odehraje hlavně zápisem do stavebního deníku, techniku začne zhotovitel navážet zhruba po týdnu. V současnosti je na správcích, aby vytyčili inženýrské sítě. Do čtrnácti dnů by firma 1. SČV Praha, která mezi čtrnácti zájemci ve výběrovém řízení zvítězila, chtěla ale práce zahájit naplno. „Dodavatel plánuje, že se současně bude bude bagrovat a stavět na čtyřech až pěti místech naráz. Budeme tu rok jako ve válečné zóně, město bude celé rozkopané. Do konce září totiž musí být hotovo," konstatoval starosta. Druhá etapa budování kanalizace zahrnuje vytvoření 10 kilometrů řadů a k tomu 2 km přípojek. Pokud jde o přípojky, veřejná část bude hrazená z dotace, zbylou část si uhradí občané.

Pokračování na str. 2 úterního vydání Rokycanského deníku