Také v okresním městě se s uvedeným jevem tento měsíc často potýkají. Jen namátkou - opravou musela projít jedna
z šachet v podchodu u sokolovny, teď ji vystřídal rozsáhlý problém opodál, v místě před křížením ulice Dukelské a Školní. „Už propadnutí terénu nevěstilo nic dobrého. Dole vznikla taková kaverna, že do ní zanedlouho mohl někdo spadnout,” sdělil po rozkrytí prostoru Václav Kočí z firmy VAKOS.

Také v ulici J. Knihy se činili včera dělníci. „Auta tu kanálový poklop v kraji vozovky vtloukala stále hlouběji, už byl více než deset centimetrů propadlý,” sdělil Karel Hlaváček z firmy Eurorent. „Vyspravujeme šachtu speciálními, i za chladu značně rychle tuhnoucími, maltami, abychom dlouho nezatěžovali dopravu,” informoval dále.