Ve vlastnictví ji má obec. Práce byly zahájené v květnu a Ejpovice na akci získaly dotaci ve výši 254 440 korun od Ministerstva zemědělství ČR. Skutečně vynaložené náklady představují částku 404 395 Kč. „Rekonstrukce se týkala fasády. Bylo třeba provést některé drobnější zednické opravy a poté pořídit její nový nátěr,“ informoval starosta Zdeněk Kalčík. Fasáda teď žluto-bílým provedením, které krásu stavby citlivě podtrhlo, svítí do návsi. Kaple je vedle mší využívaná i pro kulturní účely obce, zejména koncerty.