„V letošním roce se ještě zrestauruje kamenný kříž, který je velice hodnotnou barokní plastikou jednoho z předních barokních umělců činných v oblasti západních Čech - sochaře Carla Legata Pilthauera von Pilsen,“ sdělila tisková mluvčí MěÚ Rokycany Adriana Koláčková.

Údaje o kapli sv. Václava se o době jejího vzniku rozcházejí. Je uváděno, že byla postavena okolo roku 1800, na katastrální mapě z roku 1838 ovšem není zakreslena. V literatuře bývá původ kaple kladen i do první poloviny 19. století, což by odpovídalo tomu, že byla zbudována až koncem 1. poloviny 19. století. Obecní kronika Borku uvádí, že kaple byla postavena až roku 1875 díky sbírce boreckých obyvatel. Stavební práce měly vyjít na 50 zlatých. Prováděl je místní zednický mistr Jan Mudra. Stavební materiál na kapli obnášel 5000 cihel, 1000 střešních tašek, 5 strychů vápna, kámen a písek (dodali ho sami místní občané, stejně jako plech) a další položky.

Kaple má jednoduchý obdélný půdorys s čtvercovou předsíňkou na západní straně. Nad předsíní je věžice. V kapli byly ještě koncem 20. století uváděny jako mobiliář dva barokní obrazy a lidová soška sv. Jana Nepomuckého.

Za německé okupace v roce 1942 byl z kaple odvezen starý zvon o vážící 31 kilogramů, který nesl letopočet 1761. Až do roku 1930 pravidelně oznamoval ranní i večerní klekání a poledne. Vyzváněl rovněž při pohřbech. Po válce se podařilo zjistit, že zvon byl před koncem války roztaven v Hamburku a zničen.

Poslední oprava kaple a jejího okolí byla realizována městem Rokycany v roce 2016.