„Neumíte si představit, co je pro Kařezáka sokolovna,“ uvedl kronikář Stanislav Gabriel. „Já jsem tam chodil od šesti let a vlastně jsme žili Sokolem v Kařeze všichni a drželi tak nějak při sobě. Kdyby se zase podařilo dát lidi takhle dohromady, mělo by to pro obec velký význam,“ mínil.

Budovu místní postavili v roce 1923, a vlastně nejen místní, podle kronikáře tehdy všichni sedláci z Kařeza, Cekova a Kařízku navozili potahy zdarma materiál a lidé pomáhali, jak se dalo.

„I do projektu jsme uvedli, že po zrekonstruování bude objekt zase sloužit též okolí,“ sdělil starosta Václav Krofta.

Sokolovna se stala majetkem obce v roce 2005, kdy ji na ni převedla Česká obec sokolská. „Pravda je, že nebyla v dobrém stavu, protože se tam takových dvacet let téměř nic nevylepšilo,“ konstatoval Ga– briel. „Opravili jsme nejhorší, ale co asi rozpočet obce s 572 obyvateli dovolí?“ slyšeli jsme od zastupitelů.

Provoz zařízení se podle nich už delší dobu pohyboval na hraně. „Měli jsme problém pořádat jakoukoli zábavu, protože vypadávala elekřina. Problémy byly s odvětráváním, nevyhovovalo sociální zařízení, shnilé a různě podpírané bylo celé pódium,“ vypočítával Jan Bouda.

Uvedl také, že nad projektem se při navrhování optimální podoby často dostávali do sporu. „Bylo to neustálé hledání a jak cena šplhala nahoru i dohadování nad každou položkou,“ usmíval se, teď už spokojeně, starosta. „Dát všechny náležitosti dohromady pro mě osobně byla asi dvouměsíční práce,“ dodal. „Hlavní zásluha na tvorbě projektu ale patří kolegyni Simoně Bejčkové,“ chválil.

Ihned po obdržení zprávy o poskytnutí dotace začal pro zastupitele další kolotoč. Tlačí je čas, do konce května 2009 musí být rekonstrukce hotová. Proto už zahájili výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Ačkoli projekt dali dohromady sami, na tuto akci si najali odborníky. „Chceme se vyvarovat chyb, které by nás ve finále mohly stát vracení dotačních peněz,“ vysvětloval Krofta.

Kařezští už jednají také s bankou o úvěru, rozhodovat budou 14. července. Zatím musí totiž stavbu financovat sami. Teprve pokud při realizaci díla dostojí všem podmínkám, dostanou vyplaceny přiklepnuté peníze. Pro obec to znamená příliv více než 17, 7 milionů korun. Ze svého rozpočtu přidá asi milion a půl.